Er din webshop for stor

oprettet d. under e-handel

I følge en undersøgelse hos FDIH så skal du faktisk ikke ønske dig at din e-shop bliver for stor. Indtjeningen hos internet virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte er blandt de dårligste. Kommer du derimod over 50 ansatte begynder tallene at se lidt bedre ud. Estimeret set, så bør en e-handels virksomhed faktisk omsætte for omkring 2,5 mill pr. medarbejder, så du skal op på en pæn stor omsætning inden den kan dække at have over 50 ansatte. Faktisk skal du over en omsætning på 125 mill. Det er nok ikke så voldsom mange e-handels virksomheder der kan prale med at have dette. Der er vi ikke helt hos kontorartikler endnu. Vi sælger rigtig mange kontorartikler og emballage, samt en hulens masse boblekuverter. Men der går lang tid inden vi har 50 medarbejdere til at pakke kontorartikler.
 

30 procent af handelen går til udenlandske shops

En af de ting som også fremgår af artiklen hos FDIH er, at ca 30 procent af e-handelen gennemført i Danmark går til udenlandske webshops. Mange udenlandske webshops er blevet rigtig dygtige til at lave en dansk version af deres e-shop, og derfor er der nok ikke så mange danskere der er klar over at de køber på en udenlandsk side. Der kan være mange årsager til at de udenlandske shops lokker danske kunder i shoppen. En af de ting der kan være afgørende er at de udenlandske webshops ikke behøver at lægge dansk told og moms på shoppen. Deraf er prisen på de udenlandske webshops ofte bedre end priserne på de danske. Men der er også en del danske webshops som stadig har noget at lære omkring eksempelvis retur mulighederne. Nogen af de udenlandske webshops er bedre til at reklamere for gratis retur og udvidede retur muligheder. Syntes du for øvrigt at vores retur politik hos kontorartikler er ok, eller hører vi meget gerne fra dig. Har du købt boblekuverter hos os uden at være helt tilfreds, så få endelig gjort os opmærksomme på dette så vi kan få rettet op. Vi ønsker ikke nogen utilfredse kunder der har købt hverken kontorartikler eller boblekuverter hos os.
 

Hvad gør vi hos kontorartikler

Hos kontorartikler har vi endnu ikke haft nogen ideer om at gå den anden vej og forsøge os på det udenlandske marked. Der er dog nok ikke nogen tvivl om at vi engang om nogle år vil forsøge dette. Flere andre danske webshops har lavet forsøg med dette, og det kan faktisk i nogle tilfælde sagtens lade sig gøre at lokke udenlandske kunder til at handle i de danske webshops. Hvis man vælger at gå den vej, så bør man dog være forberedt på at gøre det fuldt ud. Shoppen børe have en udenlandsk version af shoppen på det national sprog som man forsøger at ramme. Det hjælper også meget på sagen hvis man har en i supporten der kan tage dialogen med kunderne på deres eget sprog. Men måske engang i fremtiden, vil vi kunne sælge både emballage og kontorartikler til kunder i Norge, Sverige og tyskland. Det er dog stadig meget dyrt for en dansk webshop at få fragtet kontorartikler til eksempelvis Norge. Der er stadig lidt at ønske omkring fragtmulighederne. Men måske en dag kommer vi til at sælge mange kontorartikler til Norge.

Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar