Boblekuverter til boghandlere

oprettet d. under Kontorartikler og emballage

Der er sikkert nogle bog handlere og andre forhandlere af kontorartikler som er pænt irriterede på internet handel. Der er en stigende tendens til at folk køber deres ting på nettet. Og især en ting som kontorartikler bliver der handlet meget mere af på nettet end for bare 5 år siden. Det er ikke sjovt for en fysisk butik at skulle konkurrere med online forhandlere af kontorartikler. Online butikkerne har ikke udgifter til at lægge på de gode adresser med stor eksponering. Sådan nogle steder kan huslejen være rigtig dyr. Men hvis man vil sælge varer fra en fysisk butik så er beliggenheden vigtig. Fuldstændig ligesom det er vigtig for os at have en god beliggenhed på søgemaskinerne. Beliggenheden er med til at afgøre om folk finder butikken eller ej. Heldigvis er der mange boghandlere som har forstået princippet i at lave shopping til en oplevelse i stedet. Butikken skal være en inspirations kilde når der kommer kunder ind. Og det sker ikke hvis man kun ligger kontorartiklerne op på hylderne uden at gøre mere for at sælge dem.
 

Boghandlerne bruger også online forretningerne

Vi oplever dog også at nogle boghandlere nyder godt af online forhandlere af kontorartikler og emballage. Ofte indkøber boghandlerne nemlig deres varer hos den kæde de er medlem af. Men det er faktisk ikke altid givet at det er der de kan få varerne billigst. Enkelte forhandlere tager selv store partier hjem af kontorartikler fra eksempelvis Asien, og ved at købe det hjem i enorm store mængder, kan prisen på kontorartiklerne være meget billigere. Derfor er der også enkelte forhandlere som køber deres kontorartikler hos deres konkurrenter på nettet, og dermed kan de faktisk sælge kontorartikler billigere til deres forbrugere. Er man en stor butik med handel af kontorartikler, kan man måske oven i købet få god rabat hos de online forhandlende, hvis man aftager en passende mængde.
 

Hos os købe de emballage og boblekuverter

Her hos kontorartikler oplever vi også dette i stigende grad. Eksempelvis er vi blandt Danmarks billigste online forhandlere af boblekuverter. I nogen tilfælde kan boghandlerne købe deres boblekuverter billigere hos os, end de kan hos deres egen kæde. Da vi her hos kontorartikler sælger boblekuverter med fri levering allerede ved 500 kroner, skal der faktisk ikke mange kasser boblekuverter til før end boghandlerne kan købe deres boblekuverter hos os til særdeles god pris. Selv om vi hos kontorartikler ikke lige har haft en stratigi for at gå efter denne målgruppe, så mærker vi alligevel et stigende salg til boghandlerne.

Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar